O spoločnosti

GROUP FASHION, s. r. o. je výhradným dovozcom a distribútorom významných zahraničných výrobných firiem a značiek v detskom sektore na území Českej republiky, Slovenska a od roku 2012 i na území Poľska.

Spoločnosť bola založená v roku 2004 na základe bohatých skúseností v oblasti importu, distribúcie a marketingu. V súčasnosti je radená medzi najvýznamnejších distribútorov detského tovaru v Českej i Slovenskej republike.

Počas tejto pomerne krátkej doby sa nám podarilo úspešne uviesť na trh celý rad zahraničných značiek, ktorým sme vybudovali veľmi významné postavenie na našich trhoch.

GROUP FASHION, s. r. o. sídli v Zlíne, kde sa nachádza i jej popredajný servis, sklady a logistické centrum zásobujúce všetky tri krajiny. Krédom spoločnosti je schopnosť dodať akýkoľvek výrobok z našej ponuky zákazníkovi do 48 hodín.

Výrazne sa podieľame na tvorbe a investíciách do marketingu a reklamy našich značiek, a preto so zahraničnými výrobcami spolupracujeme vždy na exkluzívnej báze.

Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, a preto sa snažíme ponúkať kvalitný tovar s maximálnym servisom.Akciová ponuka